• تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، خیابان پرچم (شرقی)، کوچه بن‌بست بیژن، پلاک 1 کدپستی 1457844575 - فکس 02189785224 - صندوق پستی: 14565/116
  • 021-54107000 تلفن
  • 021-89785224 فکس
  • info [@] kag-groups.com

درباره ما

شرکت فنی و مهندسی کاوش اهرام یدک گاهنگان (شرکت کاگ)

گروه فنی مهندسی کاگ کنسرسیومی متشکل از سه شرکت فنی و مهندسی؛ کاوش ، اهرام یدک و گاهنگان است. هر یک از این شرکتها با کوله باری از تجربیات در صنعت این مرز و بوم نقش بسزایی ایفا نموده اند. هدف از تشکیل این کنسرسیوم ایجاد ارزش افزوده در عرصه های گوناگون صنعت و تخصصی نمودن فعالیتها میباشد آرمان کاگ تبديل شدن به يك شركت پويا، چابك و انعطاف پذير بين المللی است كه از لحاظ شايستگی های حرفه ای جزء شركتهای برتر ايرانی باشد. هدف ما از تحقق این آرمان ، خدمت به صنعت کشور و کمک به توسعه روز افزون این مرز و بوم در زمینه های صنعتی و اقتصادی است.

گروه فنی مهندسی کاگ در راستای توسعه و دستیابی به شرکتی پیشرو در تراز جهانی خود را متعهد به انجام موارد ذیل میداند:

  • تبعیت از قوانین، مقررات و استانداردهای محلی، ملی و بین المللی
  • ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از بروز خطا، حادثه، آلودگی و تخریب محیط زیست
  • افزایش آگاهی و دانش کارکنان از طریق آموزش
  • توجه به خواستههای ذینفعان از جمله کارفرمایان، تامین کنندگان و کارکنان
  • استقرار نظام بهبود مستمر در سازمان