• تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، خیابان پرچم (شرقی)، کوچه بن‌بست بیژن، پلاک 1 کدپستی 1457844575 - فکس 02189785224 - صندوق پستی: 14565/116
  • 021-54107000 تلفن
  • 021-89785224 فکس
  • info [@] kag-groups.com
company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان همدان

این پروژه به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز منطقه تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 28 ایستگاه گازی می باشد که شامل 9 ایستگاه CGS، 11 ایستگاه CNG و 8 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان همدان قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد.

تصاویر مرتبط