• تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، خیابان پرچم (شرقی)، کوچه بن‌بست بیژن، پلاک 1 کدپستی 1457844575 - فکس 02189785224 - صندوق پستی: 14565/116
  • 021-54107000 تلفن
  • 021-89785224 فکس
  • info [@] kag-groups.com
company logo مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان تهران

این پروژه بزرگترین پروژه ی اسکادای گاز در خاورمیانه می باشد، که به منظور محاسبه ی پارامترهای مورد نیاز اداره گاز استان تهران تنظیم و اجرا شده است. این پروژه در مجموع دارای 433 ایستگاه گازی می باشد که شامل 54 ایستگاه CGS، 127 ایستگاه CNG و 251 ایستگاه صنعتی می باشد، که همه ی این ایستگاه ها در سرتاسر استان تهران قرار گرفته اند. هدف از این پروژه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش مانیتورینگ ایستگاه های گازی می باشد. 
 

تصاویر مرتبط